Disclaimer

 1. De directie van discotheek Pub 69 is niet verantwoordelijk voor de op deze site vermelde informatie. De directie verleent wel zijn volledige medewerking. 
   
 2. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 
   
 3. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder toestemming van de directie/webmaster. 
   
 4. Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen, materiële en immateriële schade die voortvloeit uit het maken en op internet publiceren van de door ons getoonde foto's. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het gebrekkig of geheel niet functioneren van onze website of de internetverbinding tussen gebruiker en website. 
   
 5. Indien u tegen uw zin op een foto staat die op www.pub69.nl is geplaatst en u wenst dat deze foto wordt verwijderd, dan kunt u een e-mail sturen met daarin uw naam, telefoonnummer en de URL van de foto (internet adres) naar de webmaster. De foto wordt dan z.s.m. verwijderd.
   
 6. In alle andere hier niet genoemde zaken hebben de webmaster en/of de directie van Pub 69 het recht naar eigen inzicht te handelen. Mocht een van de hier genoemde voorwaarden nietig of onverbindend zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht. Bij geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.